Continue Coaching & Training biedt opleidingen waar professionele ontwikkeling en persoonlijke groei in het middelpunt staan.

Om de dynamiek van een ontwikkeling te begrijpen, heb je perspectief nodig. Wij zijn graag een creatieve sparring partner voor u.

Wij geven praktisch toepasbare trainingen over Leidinggeven, Communiceren, Samenwerken en Professioneel Handelen.

In onze trainingen voor de kinderopvang staat het thema "Veilig opgroeien" binnen een inspirerende en ondersteunende leeromgeving centraal.

Vandaag zet u de eerste stap ...!

Interesse in onze trainingen voor het MKB? Klik hier!

Pedagogisch medewerker voor zij-instromers – start 10 juli online!

Wil je graag als Pedagogisch Medewerker in de kinderopvang aan de slag, maar voldoet je diploma niet helemaal of niet meer? Dan helpen we je graag verder.

Sinds 2021 bieden wij de door het ministerie erkende aanvullende scholing aan, waarmee je je kunt kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker.

De scholing “FCB Pedagogiek 0-13 jaar” duurt 5 dagen. Na ontvangst van het certificaat ben je een gekwalificeerd pedagogisch medewerker!

Lees verder…

Werken met Baby’s – start 14 september 2024 online!

(verplicht vanaf 1-1-2025!)

PM’ers en gastouders hebben een centrale rol in het realiseren van kwaliteit van de babyopvang. In deze cursus gaat het over de vraag wat de verzorgers kunnen doen om de kwaliteit van de babyopvang te verhogen. Het accent ligt op de interactie tussen verzorger en baby. Hoe kun je elke baby voldoende aandacht geven? Wat heeft de baby nodig om zich prettig te voelen in de groep?  Daarnaast wordt aandacht besteed aan aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk, zoals de inrichting van de ruimte, het dagprogramma en het aanbieden van activiteiten, zodat baby’s optimaal ondersteund en gestimuleerd worden .

Lees verder …

Cursus KinderEHBO voor (gast)ouders (29-08-24 in Nuth)

Weet jij wat je moet doen?

De oudercursus KinderEHBO is praktijkgericht en behandelt ongevallen van kinderen die in de thuissituatie kunnen optreden. In veel gevallen kan door het ingrijpen van de ouder een verslechtering van de situatie worden voorkomen!
Enkele van de onderwerpen die in onze cursus aan bod komen zijn:

  • Verslikken en verstikken
  • Snijwonden
  • Reanimatie
  • Kneuzingen, verstuikingen en ontwrichtingen
  • Verbranden
  • (Ernstige) bloedingen stelpen
  • Vergiftiging
  • Hoofd- en/of hersenletsel
  • En vele andere onderwerpen

Lees verder …

PLAY! – speelplezier met interactievaardigheden

Zou jij de Interactievaardigheden wel eens door de ogen van het kind willen beleven? Wil je graag het verdiepende inzicht van spel leren kennen? Als pedagogisch medewerker een handreiking willen doen naar het kind en de groep die nog nauwer aansluiten op hun behoefte en ontwikkeling? Dat leer je in deze training door ZELF te spelen!

Voor kinderen is spelen de manier om zichzelf, anderen en de wereld te ontdekken en te leren begrijpen. Als pedagogisch medewerker wil je natuurlijk graag zo goed als mogelijk aansluiten op deze speel(leer)wijze.

Lees verder …

Omgaan met ongewenst gedag van kinderen

Gedrag valt eerder op doordat kinderen meer in groepen buiten het gezin om verblijven en daar hun weg moeten vinden. Het opvoeden is daarnaast opener geworden en meer gebaseerd op aandacht, waardoor de autoriteit van een opvoeder een andere positie heeft ingenomen.

Kinderen kunnen zich hierdoor ontwikkelen tot mondigere individuen. Soms verliezen opvoeders door deze houding echter de grip op het kind. Hierdoor kunnen kleine pedagogische problemen soms groter en groter worden.

Lees verder …