Tussen leidinggeven en werkrelatie

Herkent u als leidinggevende het spanningsveld tussen de dubbelrol van leider en collega? Tussen aansturen en meewerken? Wil u graag meer inzicht in de wisselwerking tussen leidinggeven en relatie?

Als leider bent u deel van de groep en u staat er ook buiten. Tegelijk bent u ook het model voor de groep waarmee u werkt. In dit spanningsveld speelt actie en reactie tussen leidinggevende en groepsleden.

In deze zoektocht maken we kennis met concepten uit de Transactionele Analyse op het gebied van leidinggeven, macht en autonomie. Hierbij gaat het om rolverdeling, afspraken, eigenverantwoordelijkheid en communicatie.

Tijdens deze workshop onderzoekt u hoe u omgaat met leidinggeven/macht in de professionele relatie. U leert de eigen kwaliteiten tot zijn recht te laten komen in de relatie en hoe uw kracht (potentie) in te zetten.

De focus van deze workshop ligt op het uitwisselen van ervaringen en zelfreflectie op het thema tussen leidinggeven/macht en relatie.

Korte theoriedelen worden afgewisseld met oefeningen en discussies.
TA-concepten worden ingezet om kennis te verbreden en te verdiepen en de eigen houding te verduidelijken.

Werkwijze:
Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Hierbij is er ruimte voor uw persoonlijke inbreng.

Na afloop van deze praktische training:
• kent u definities en TA-concepten van macht;
• heeft u inzicht in leidinggeven/macht en het onderhouden van relaties;
• heeft u kennis van autonomie bevorderend gedrag;
• kunt werkrelaties verdiepen;
• kunt u werken met grenzen, onderhandelen en nee-zeggen;
• heeft u kennis van sociale macht en onmacht in organisaties.

Doelgroep:
• Organisaties die kennis willen verdiepen over leidinggeven/macht en relatie.
• Leidinggevenden die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Geïnteresseerden zonder voorkennis van Transactionele Analyse zijn even welkom als degenen met TA-ervaring.

Volgende training:

Data voor In Company-trainingen worden in overleg vastgesteld.

Download hier onze PDF-folder voor meer informatie!