FCB Pedagogiek 0-13 jaar

Sinds 1 januari 2019 dient elke kinderopvangorganisatie over een HBO-geschoolde Pedagogisch beleidsmedewerker / coach te beschikken (zie wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)). Doel van de training Pedagogiek 0-13 jaar is de verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang door het kind en zijn ontwikkeling centraal te stellen, met als kernpunt het ondersteunen van de Pedagogisch Medewerkers bij het implementeren, borgen en evalueren van het pedagogisch kader van Riksen Walraven en de zes interactievaardigheden in de praktijk.

Om aan de eisen van de nieuwe Wet IKK te voldoen, biedt Continue Coaching en Training de volgende training aan:

Pedagogiek 0-13 jaar

De training “Pedagogiek 0-13 jaar” dient ter verbetering van de pedagogische kwaliteit van de opvang en om kennis, vaardigheden en handvatten van de pedagogische kwaliteit zichtbaar, meetbaar en observeerbaar te maken.

Doelgroep:

De training is bedoeld voor beroepskrachten met een diploma op minimaal MBO-4-niveau, dat kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker.

Wil je deze training volgen om als zij-instromer je diploma aan te vullen en zo als gekwalificeerd pedagogisch medewerker aan de slag te gaan? Lees dan hier verder!

Opzet van de training Pedagogiek 0 – 13 jaar:

De training Pedagogiek 0-13 jaar heeft als hoofddoel het vertalen van de vier pedagogische basisdoelen en het pedagogisch beleidsplan naar een praktische werkmethodiek voor de Pedagogisch medewerker.

Tijdens elke bijeenkomst staat een ander thema centraal:

 • Lesdag 1: Geschiedenis van de Pedagogiek; Stromingen binnen de Pedagogiek; Pedagogiek nu en in de toekomst.
 • Lesdag 2: Pedagogische Basisdoelen in het pedagogisch beleid, Marianne Riksen-Walraven: emotionele veiligheid, ontwikkelen van persoonlijke competenties, ontwikkelen van sociale competenties, eigen maken van normen en waarden.
 • Lesdag 3: Interactievaardigheden als basis voor Pedagogisch handelen: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structureren en leidinggeven, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, begeleiden van interacties.
 • Lesdag 4: de Pedagogische matrix: interactie tussen de Pedagogisch Medewerker en het kind; groepsdynamiek; de speel- en leeromgeving; ontwikkeling stimulerende activiteiten.
 • Lesdag 5: Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren; de pedagogische matrix in de praktijk.

 

Resultaat:

Na afloop van de training heeft de deelnemers kennis over pedagogiek 0-13 jaar om de pedagogische kwaliteit van de opvang te verbeteren. En vaardigheden en handvatten om de pedagogisch kwaliteit observeerbaar en meetbaar te maken.

Praktische informatie

Minimale voorwaarden om het certificaat voor de training te behalen:

 • 100% aanwezigheid (5x7uur)
 • De training is op HBO-niveau en vereist een pedagogische opleidingsachtergrond conform de Kwalificatie-eis pedagogisch coach
 • 5 praktijkopdrachten (1 per cursusdag) met verslaglegging en reflectie op geleerde onderdelen
 • Zelfstudie materialen op voorbereiding lesdag
 • 2 filmopnames (of geschreven casussen) op basis van eigen leerdoel
 • De cursus bestaat uit 5 keer een dag scholing verspreid over ongeveer drie maanden. De lestijden zijn van 09.00 tot 16.00uur.
 • Tijdsinvestering voor huiswerkopdrachten: 5 uur per bijeenkomst.

 

Kosten

In-company: 5 dagen, 995,- Euro per deelnemer.
Open inschrijving: 5 dagen, 995,- Euro per deelnemer.
(Vrijgesteld van BTW op grond van CRKBO-registratie.)

 

LOCATIE EN LESDAGEN

Op dit moment vinden de eerstkomende trainingen online via MS Teams plaats!
(In-company trainingen kunnen p locatie plaatsvinden)

Open inschrijving:

Eerstvolgende trainingen

● Start juni 2024

Online:
14 juni, 5 juli, 6 en 20 september, 11 oktober 2024
Lestijden: 9.00 – 16.00 uur, met pauze tussen 12.00 en 13.00 uur

Wil je op de hoogte gehouden worden van latere data? Mail ons dan gerust.

Hier kun je je aanmelden voor deze training.

Deze training kan ook in combinatie met de training Pedagogisch Coach worden gevolgd.

Voor meer informatie kun je terecht bij Judith Lang en Bart van de Wauw (info@continue-ct.nl).