Kinderopvang

Voor pedagogische medewerkers in de Kinderopvang of op peuterspeelzalen bieden wij de volgende trainingen gericht op de ontwikkeling van kinderen, de communicatie binnen het team en het contact met de ouders aan.

Ook een inspirerende en leerzame invulling van de studiedagen op uw kinderdagverblijf!

U kunt hierbij een keuze maken uit de volgende drie rubrieken (klik op de rode titel om de betreffende pagina te openen):

FCB Pedagogiek 0-13 jaar

 • als kwalificatie voor zij-instromers

FCB Pedagogische Coach

 • verbeterde kwaliteit kindvolgend werken
 • ondersteuning van de pedagogisch medewerker

Werken met baby’s

 • Verbetering / verrijking van uw babyopvang
 • Goedgekeurd volgens Wet IKK
 • Met officieel Deelnamebewijs van Nederlands Jeugdinstituut

Communicatie

 • Praktisch Leidinggeven in de Kinderopvang
 • Communicatie met ouders
 • Inspirerende Ouderavonden

Het Jonge Kind

 • Nog beter omgaan met kinderen (Th. Gordon)
 • Huilen – Boos zijn – Ruzie
 • Kwestie van Karakter
 • De Ontwikkelingsspiraal – Het Bouwstenenmodel
 • Luisteren naar kinderen (Th. Gordon)

Team

 • Samen-Werken
 • Praktisch Leidinggeven in de Kinderopvang

TINK

 • Verbeter de taal- en interactievaardigheden van de PM’ers
 • theorie afgewisseld met praktijkopdrachten

Oog voor Interactie

 • Versterking van de professionel kwaliteit
 • Eigen leerproces staat central