FCB Pedagogische Coach

Per 1 januari 2019 dient elke kinderopvangorganisatie over een HBO-geschoolde Pedagogisch beleidsmedewerker / coach te beschikken (zie wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)). Doel van de pedagogische coach is de verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang door het kind en zijn ontwikkeling centraal te stellen, met als kernpunt het ondersteunen van de Pedagogisch Medewerkers bij het implementeren, borgen en evalueren van het pedagogisch kader van Riksen Walraven en de zes interactievaardigheden in de praktijk.

Om aan de eisen van de nieuwe Wet IKK te voldoen, biedt Continue Coaching en Training de volgende training aan:

Pedagogische Coach

Doelgroep:

De training is bedoeld voor beroepskrachten met een diploma op minimaal MBO-4-niveau, dat kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker.

Opzet van de training Pedagogisch Coach:

Ieder van ons heeft een unieke combinatie van communicatiestijlen, karaktersterktes, behoeften en zichtbaar stressgedrag.

Op basis van Transactionele Analyse leer je vanuit een praktisch model werken met deze diversiteit. Als Pedagogische coach leer je hoe je je eigen communicatie en motivatie kan aanpassen aan de PM’er en de kinderen.

Tijdens elke bijeenkomst staat een ander thema centraal:

 • Lesdag 1: Korte introductie in de TA; ego-posities; contact en contract als basis van een vertrouwensband; welke leerstijl heb ik, welke leerstijl heeft de ander?;
 • Lesdag 2: Het team in zijn ontwikkeling; coachen op basis van persoonlijke en teamontwikkeling; Van teamontwikkeling naar Teamintegratie werken; coachen in de zone van naaste ontwikkeling; spiegelen van gedrag
 • Lesdag 3: gesprekstechnieken: verloop van communicatiepatronen, constructieve gespreksvoering; strooks en strookhuishouding (hoe geef ik gerichte feedback hoe ontvang ik feedback); feedbackgerichte samenwerking binnen het team;
 • Lesdag 4: de coachingmatrix: hoe definieer ik actiestappen als probleemoplossing? Van dramadriehoek naar winnaarsdriehoek: hoe ziet effectieve en bevredigende samenwerking eruit? Hoe bereik ik dit?

Resultaat:

Na afloop van de training heeft de medewerker coachingvaardigheden aangeleerd, welke individueel, op de werkvloer en binnen het teamoverleg praktisch toegepast kunnen worden. Zij heeft inzicht in eigen communicatieprocessen, en is zich bewust van de talenten en valkuilen.

Praktische informatie

 

Minimale voorwaarden om het certificaat voor de training te behalen:

 • 100% aanwezigheid (4x7uur)
 • De training is op HBO-niveau en vereist een pedagogische opleidingsachtergrond conform de Kwalificatie-eis pedagogisch coach
 • 3 praktijkopdrachten (1 per cursusdag) met verslaglegging en reflectie op geleerde onderdelen
 • Zelfstudie materialen op voorbereiding lesdag
 • 2 filmopnames, coaching gesprek van minimaal 15 minuten op basis van eigen leerdoel
 • Eindpresentatie/werkstuk op basis van leerdoelen:
  • 4 gesprekken
  • Korte film als casus
  • Implementatie plan

Kosten

895,- Euro per deelnemer (vrijgesteld van BTW op grond van CRKBO-registratie.)

Je vindt het aanmeldformulier hier.

Locatie en lesdagen

Online

Lesdag 1: 1 november 2023
Lesdag 2: 22 november 2023
Lesdag 3: 20 december 2023
Lesdag 4: 17 januari 2024
10.00 – 16.30 uur

Deze training kan ook in combinatie met de training Pedagogiek 0 – 13 jaar worden gevolgd. Voor meer informatie kun je terecht bij Judith Lang en Bart van de Wauw (info@continue-ct.nl).