Pedagogisch Medewerker voor zij-instromers

Wil je graag als Pedagogisch Medewerker in de kinderopvang aan de slag, maar voldoet je diploma niet helemaal of niet meer? Dan helpen we je graag verder.

Sinds 2021 bieden wij de door het ministerie erkende aanvullende scholing aan, waarmee je je kunt kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker.

De scholing “FCB Pedagogiek 0-13 jaar” duurt 5 dagen. Na ontvangst van het certificaat ben je een gekwalificeerd pedagogisch medewerker!

Diploma’s met aanvullend bewijs

In november 2020 hebben cao-partijen besloten om bepaalde diploma’s die niet (meer) kwalificeerden voor de dagopvang, wel te laten kwalificeren in combinatie met een aanvullend bewijs. In navolging hiervan is onderzocht voor welke diploma’s dit nog meer zou kunnen gelden. Dat heeft geleid tot het besluit tot uitbreiding van de verschillende categorieën diploma’s in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker.

Door deze uitbreiding zijn er nu meer diploma’s die kwalificeren voor Pedagogisch Medewerker Dagopvang of BSO/NSO of beide, nadat je een aanvullend bewijs van scholing (FCB Pedagogiek 0-13 jaar) hebt behaald.

Benieuwd of jouw diploma met een aanvullende scholing toereikend is? Stuur ons een email op diploma@continue-ct.nl en we kijken graag met je mee.

Hoe ziet de scholing FCB Pedagogiek 0-13 jaar voor zij-instromers eruit?

De training “Pedagogiek 0-13 jaar” dient ter verbetering van de pedagogische kwaliteit van de opvang en om kennis, vaardigheden en handvatten van de pedagogische kwaliteit zichtbaar, meetbaar en observeerbaar te maken.

Doelgroep:

De training is bedoeld voor beroepskrachten die en aanvullend scholingsbewijs nodig hebben zodat hun diploma voor de functie van pedagogisch medewerker kwalificeert.

Maar ook andere beroepskrachten en gastouders zullen veel baat hebben bij het volgen van deze cursus.

Opzet van de training Pedagogiek 0 – 13 jaar:

De training Pedagogiek 0-13 jaar heeft als hoofddoel het vertalen van de vier pedagogische basisdoelen en het pedagogisch beleidsplan naar een praktische werkmethodiek voor de Pedagogisch medewerker.

Tijdens elke bijeenkomst staat een ander thema centraal:

 • Lesdag 1: Geschiedenis van de Pedagogiek; Stromingen binnen de Pedagogiek; Pedagogiek nu en in de toekomst.
 • Lesdag 2: Pedagogische Basisdoelen in het pedagogisch beleid, Marianne Riksen-Walraven: emotionele veiligheid, ontwikkelen van persoonlijke competenties, ontwikkelen van sociale competenties, eigen maken van normen en waarden.
 • Lesdag 3: Interactievaardigheden als basis voor Pedagogisch handelen: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structureren en leidinggeven, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, begeleiden van interacties.
 • Lesdag 4: de Pedagogische matrix: interactie tussen de Pedagogisch Medewerker en het kind; groepsdynamiek; de speel- en leeromgeving; ontwikkeling stimulerende activiteiten.
 • Lesdag 5: Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren; de pedagogische matrix in de praktijk.

 

Resultaat:

Na afloop van de training heeft de deelnemer kennis over pedagogiek 0-13 jaar om de pedagogische kwaliteit van de opvang te verbeteren, en vaardigheden en handvatten om de pedagogische kwaliteit observeerbaar en meetbaar te maken. Elke deelnemer ontvangt een door FCB erkend Certificaat Pedagogiek 0-13 jaar, dat als “Bewijs van aanvullende scholing” geldt.

Praktische informatie

Minimale voorwaarden om het certificaat voor de training te behalen:

 • 100% aanwezigheid (5 dagen)
 • 4 praktijkopdrachten (1 per cursusdag) met verslaglegging en reflectie op geleerde onderdelen
 • Zelfstudie materialen op voorbereiding lesdag
 • Casussen (filmen mag ook) op basis van eigen leerdoelen
 • Eindopdracht op basis van leerdoelen (er wordt geen examen afgenomen)
 • De cursus bestaat uit 5 keer een dag scholing verspreid over ongeveer drie maanden. De lestijden zijn van 09.00 tot 16.00 uur.
 • Tijdsinvestering voor huiswerkopdrachten: ca. 3-5 uur per bijeenkomst.

 

Kosten

995,- Euro per deelnemer (vrijgesteld van BTW op grond van CRKBO-registratie.)

Je vindt het aanmeldformulier hier.

 

Locatie en lesdagen

OPEN INSCHRIJVING:

Eerstvolgende trainingen:

● Start April 2024

Online (VOL)
(Instroom mogelijk op 15 mei 2024.)

● Start Juni 2024

Online
Vrijdag 14 juni, 5 juli, 6 en 20 september, 11 oktober 2024
Lestijden: 9.00 – 16.00 uur, met pauze tussen 12.00 en 13.00 uur

Amsterdam
Vrijdag 14 juni, 5 juli, 6 en 20 september, 11 oktober 2024
Lestijden: 9.00 – 16.00 uur, met pauze tussen 12.00 en 13.00 uur

Sint-Michielsgestel
Vrijdag 14 juni, 5 juli, 6 en 20 september, 11 oktober 2024
Lestijden: 9.00 – 16.00 uur, met pauze tussen 12.00 en 13.00 uur


● Start September 2024

Online
Woensdag 4 en 25 september, 16 oktober, 6 en 27 november 2024
Lestijden: 9.00 – 16.00 uur, met pauze tussen 12.00 en 13.00 uur

Utrecht
Woensdag 4 en 25 september, 16 oktober, 6 en 27 november 2024
Lestijden: 9.00 – 16.00 uur, met pauze tussen 12.00 en 13.00 uur

Moet je snel beginnen? Wij hebben soms ook mogelijkheden voor tussentijdse instroom. Mail ons dan gerust.

Hier kun je je aanmelden voor onze training.

Wil je meer informatie of op de hoogte worden gehouden van latere data? Dan kun je terecht bij Judith Lang en Bart van de Wauw
(info@continue-ct.nl).

Enkele reacties van onze oud-deelnemers:

 

Ik vond het heel prettig dat de groep niet te groot was. Dat praat prettig en ik voelde me op mijn gemak. Er is veel afwisseling in de opleidingsdag, je maakt veel opdrachten in kleinere groepjes en de dag vloog zo voorbij. Judith is een zeer enthousiaste opleider. Ze luisterde goed en had bruikbare tips voor de praktijk. Haar feedback in de training en de opdrachten gaven mij zelfvertrouwen. Het was een interessante en leerzame training, waarin alles aan bod kwam wat ik graag wilde leren!
Rianke Tolkamp

Ik vond het een fijne training. Ik heb veel kunnen leren. De lessen zijn heel duidelijk gegeven. Judith – onze trainer – was betrokken en behulpzaam, met veel ervaring in het vak. Ook was ze snel en goed te bereiken voor vragen en feedback.
Meltem Sahin Akdag

Ik vond het fijn dat we in kleine groepen werkten en veel ruimte kregen om onze eigen ervaringen in te brengen. We werden ons bewust gemaakt van ons eigen denken en handelen. Bart was een fijne trainer: rustig, duidelijk en met veel kennis en ervaring. Ik ben blij dat ik deze training gevolgd heb. Ik heb geleerd dat het goed is je bewust te zijn van waarom je bepaalde dingen doet. Bart luisterde goed en speelde in op praktijkervaringen en gaf daarbij ook tips.
Sevanya Kleijnveld

Er was een fijne afwisseling in theorie en praktijk omdat er veel in subgroepjes werd gewerkt. Je kon zo ook je ervaringen delen met je studiegenoten. Je leert veel van elkaar en komt tot nieuwe inzichten! Annemiek Vogelzang-Duinkerken