Het jonge kind

Klik op de rode titel om de PDF met de volledige beschrijving te openen.

Nog beter omgaan met kinderen (vlgs. Thomas Gordon)

Eén van de grootste uitdagingen voor mensen die met kinderen werken is gerelateerd aan het gedrag van kinderen:

Hoe zullen de kinderen zich gedragen? Wat als ze zich niet gedragen? Hoe krijg je de kinderen zover dat ze zich beter gedragen? In deze training wordt gewerkt aan het creëren van een actieve, veilige en positieve leeromgeving.

Centraal thema is het werken vanuit een open houding waar het kind mag experimenteren en leren om tot een effectieve leerervaring te komen.

Huilen – Boos zijn – Ruzie

Tijdens deze training krijgen pedagogische medewerksters inzicht in de manieren waarop kinderen zich uiten tijdens de verschillende ontwikkelingsfasen die het kind doormaakt. Er worden handvaten aangereikt hoe hiermee omgegaan kan worden. Hierbij staan de gedachten en gevoelens van zowel het kind als de verzorger centraal.

De medewerker leert kijken naar de behoefte, het verlangen of het gemis dat de aanleiding gaf tot het uiten van de emoties van het kind. Door hier de aandacht op terug te brengen, leert het kind dat emoties geuit mogen worden en ontwikkelt het zelfvertrouwen.

Kwestie van Karakter

Kinderen worden als een bepaald persoonlijkheidstype geboren en blijven dat hun hele leven; verzorgers blijven ook het type dat zij als kind al waren. Ons persoonlijkheidstype beïnvloedt ons hele leven, van kleuterspelletjes tot favoriete schoolvakken en beroepskeuzes. Er zijn in totaal 16 verschillende persoonlijkheidstypes. Aan de hand van vragenlijsten over de voorkeuren van het kind leert u het aangeboren karakter van het kind kennen en wordt inzichtelijk gemaakt hoe u het beste op het gedrag van het kind kunt aansluiten.

De Ontwikkelingsspiraal – Het Bouwstenenmodel

De Ontwikkelingsspiraal is een model van hoe kinderen opgroeien en hanteert een indeling in ontwikkelingsfasen die wij tijdens onze jeugd doorlopen. Centraal staat het bouwstenenmodel: een interactieve, visuele weergave van de emotionele ontwikkelingsfasen van kinderen. Dit bouwstenenmodel helpt u om gedrag te doorzien en de onderliggende behoeften van het kind te herkennen. De theorie wordt gecombineerd met oplossingsgericht denken en kennis uit de  ontwikkelingspsychologie. Pedagogisch medewerkers kunnen met behulp van het Bouwstenenmodel en de daaruit voortkomende bevestigende boodschappen een plan van aanpak opzetten waarmee zij het kind kan ondersteunen, zodat het zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Luisteren naar kinderen

Hoe bouw je tijdens een gesprek als pedagogisch medewerkster een goed contact op met een kind? Waarschijnlijk heeft u zich in de loop van de jaren reeds een gesprekstechniek aangeleerd. Toch blijkt uit onderzoek dat volwassenen nog maar weinig begrijpen van wat er omgaat in kinderen. In deze training leert u allereerst de verschillen tussen de communicatiewijze van kinderen ten opzichte van volwassenen. Vervolgens krijgt u hulpmiddelen aangereikt waarmee u constructief met kinderen kunt communiceren en conflicten effectief kunt voorkomen resp. oplossen.