Omgaan met ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag ombuigen naar gewenst gedrag (bij kinderen van 2 – 12 jaar)

Alles wat je aandacht geeft groeit.

Met de meeste kinderen in Nederland gaat het goed. Soms luisteren ze wel eens niet, zijn opstandig, hebben ze moeite met concentratie of vertonen agressief gedrag. Dat hoort er natuurlijk allemaal bij, kinderen experimenteren tenslotte met hoe ze zijn.
Toch menen we, in het pedagogische werkveld, een verschuiving te zien in de mate en heftigheid van deze gedragspatronen.

Gedrag valt eerder op doordat kinderen meer in groepen buiten het gezin om verblijven en daar hun weg moeten vinden. Het opvoeden is daarnaast opener geworden en meer gebaseerd op aandacht, waardoor de autoriteit van een opvoeder een andere positie heeft ingenomen.
Kinderen kunnen zich hierdoor ontwikkelen tot mondigere individuen. Soms verliezen opvoeders door deze houding echter de grip op het kind. Hierdoor kunnen kleine pedagogische problemen soms groter en groter worden.

Het pedagogische werkveld is een complexe ambacht en vraagt om praktische en informatieve handvaten. Vanuit de aanname dat gedrag ‘aangeleerd’ of veranderd kan worden bieden ondersteunende principes, methoden, vaardigheden, procedures en strategieën die de PM’er effectief kan inzetten om het kind te helpen naar welbevinden.

Tijdens deze training leer je gedrag te observeren, te beschrijven en te analyseren en middels praktische stappen actieve en positieve bekrachtigingen te ontwikkelen die het kind ondersteunen.
Met behulp van de interactievaardigheden verdiepen wij het aanbieden van effectievere structuren en sociale inzichten aan kinderen.

Je ondersteunt het kind in het ontwikkelen van emotionele, psychosociale en cognitieve vaardigheden. Vaardigheden die ontwikkeld worden: empathie, respect voor autonomie, initiatief nemen, verantwoordelijkheid nemen, opkomen voor jezelf en samenwerken met de ander. Wij leren jou als PM’er ook om gerichte spelactiviteiten met de kinderen in te zetten om positief gedrag actief te stimuleren in de groep.

Hiermee draag je bij aan een belangrijk fundament voor het welzijn van kinderen. Het kind ontwikkelt meer zelfvertrouwen, leert problemen effectiever oplossen, voort te bouwen op sociale activiteiten en is gelukkiger.

Praktische informatie

Locaties en data:
1 dag van 10.00 tot 17.00 uur

In-company. Data in overleg.

Financieel:
€ 1495,- per groep (max. 12 deelnemers)
(Vrijgesteld van BTW op grond van CRKBO-registratie.)

Reiskosten zijn inbegrepen.

Voor vragen mag je altijd contact met ons opnemen: info@continue-ct.nl (Bart van de Wauw en Judith Lang)