Pedagogisch Medewerker voor zij-instromers (nu ook met STAP)

Wil je graag als Pedagogisch Medewerker in de kinderopvang aan de slag, maar voldoet je diploma niet helemaal of niet meer? Dan helpen we je graag verder.

Sinds 2021 bieden wij de door het ministerie erkende aanvullende scholing aan, waarmee je je kunt kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker.

De scholing “FCB Pedagogiek 0-13 jaar” duurt 5 dagen. Na ontvangst van het certificaat ben je een gekwalificeerd pedagogisch medewerker!

Diploma’s met aanvullend bewijs

In november 2020 hebben cao-partijen besloten om bepaalde diploma’s die niet (meer) kwalificeerden voor de dagopvang, wel te laten kwalificeren in combinatie met een aanvullend bewijs. In navolging hiervan is onderzocht voor welke diploma’s dit nog meer zou kunnen gelden. Dat heeft geleid tot het besluit tot uitbreiding van de verschillende categorieën diploma’s in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker.

Door deze uitbreiding zijn er nu meer diploma’s die kwalificeren voor Pedagogisch Medewerker Dagopvang of BSO/NSO of beide, nadat je een aanvullend bewijs van scholing (FCB Pedagogiek 0-13 jaar) hebt behaald.

Benieuwd of jouw diploma met een aanvullende scholing toereikend is? Stuur ons een email op diploma@continue-ct.nl en we kijken graag met je mee.

 

Hoe ziet de scholing FCB Pedagogiek 0-13 jaar voor zij-instromers eruit?

De training “Pedagogiek 0-13 jaar” dient ter verbetering van de pedagogische kwaliteit van de opvang en om kennis, vaardigheden en handvatten van de pedagogische kwaliteit zichtbaar, meetbaar en observeerbaar te maken.

 

Doelgroep:

De training is bedoeld voor beroepskrachten die en aanvullend scholingsbewijs nodig hebben zodat hun diploma voor de functie van pedagogisch medewerker kwalificeert.

Opzet van de training Pedagogiek 0 – 13 jaar:

De training Pedagogiek 0-13 jaar heeft als hoofddoel het vertalen van de vier pedagogische basisdoelen en het pedagogisch beleidsplan naar een praktische werkmethodiek voor de Pedagogisch medewerker.

Tijdens elke bijeenkomst staat een ander thema centraal:

 • Lesdag 1: Geschiedenis van de Pedagogiek; Stromingen binnen de Pedagogiek; Pedagogiek nu en in de toekomst.
 • Lesdag 2: Pedagogische Basisdoelen in het pedagogisch beleid, Marianne Riksen-Walraven: emotionele veiligheid, ontwikkelen van persoonlijke competenties, ontwikkelen van sociale competenties, eigen maken van normen en waarden.
 • Lesdag 3: Interactievaardigheden als basis voor Pedagogisch handelen: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structureren en leidinggeven, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, begeleiden van interacties.
 • Lesdag 4: de Pedagogische matrix: interactie tussen de Pedagogisch Medewerker en het kind; groepsdynamiek; de speel- en leeromgeving; ontwikkeling stimulerende activiteiten.
 • Lesdag 5: Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren; de pedagogische matrix in de praktijk.

 

Resultaat:

Na afloop van de training heeft de deelnemer kennis over pedagogiek 0-13 jaar om de pedagogische kwaliteit van de opvang te verbeteren, en vaardigheden en handvatten om de pedagogische kwaliteit observeerbaar en meetbaar te maken. Elke deelnemer ontvangt een door FCB erkend Certificaat Pedagogiek 0-13 jaar, dat als “Bewijs van aanvullende scholing” geldt.

Praktische informatie

Minimale voorwaarden om het certificaat voor de training te behalen:

 • 100% aanwezigheid (5×7 uur)
 • 5 praktijkopdrachten (1 per cursusdag) met verslaglegging en reflectie op geleerde onderdelen
 • Zelfstudie materialen op voorbereiding lesdag
 • 2 filmopnames of casussen op basis van eigen leerdoel
 • Eindopdracht op basis van leerdoelen
 • De cursus bestaat uit 5 keer een dag scholing verspreid over ongeveer drie maanden. De lestijden zijn van 09.00 tot 16.00 uur.
 • Tijdsinvestering voor huiswerkopdrachten: ca. 5 uur per bijeenkomst.

 

Kosten

1095,- Euro per deelnemer (vrijgesteld van BTW op grond van CRKBO-registratie.)

Maak je gebruik van het STAP-budget? Dan zijn de kosten € 995,- per deelnemer. Vul dan a.u.b. het vooraanmeldformulier in. Zo verloopt het aanvraag proces op 28 februari 2023 vlot en soepel. Houdt er rekening mee dat het subsidiepotje telkens heel snel op. Als je geen budget ontvangt, mag je je aanmelding gratis annuleren.
Je vindt het STAP-aanmeldformulier hier.

Locatie en lesdagen

Op dit moment vinden de eerstkomende trainingen online via MS Teams plaats!
(In-company trainingen kunnen wel nog op locatie plaatsvinden)

OPEN INSCHRIJVING:

Eerstvolgende trainingen
● Start Januari 2023 (online – nog maar 2 plekken beschikbar!)
Maandag 30 januari, 13 februari, 6 en 27 maart, 17 april 2023
Lestijden: 9.00 – 16.00 uur, met pauze tussen 12.00 en 13.00 uur.

● Start Februari 2023 (online)
Donderdag 16 februari, 9 en 23 maart, 13 april en 11 mei 2023
Lestijden: 9.00 – 16.00 uur, met pauze tussen 12.00 en 13.00 uur.

● Start Maart 2023 (voor de onderstaande trainingen kan op 28-02-2023 STAP-budget worden aangevraagd):

Online:
29 maart, 19 april, 10 en 31 mei, 21 juni 2023
Lestijden: 9.00 – 16.00 uur, met pauze tussen 12.00 en 13.00 uur.

Rotterdam:
29 maart, 19 april, 10 en 31 mei, 21 juni 2023
Lestijden: 10.00 – 17.00 uur, met pauze tussen 13.00 en 14.00 uur.

● Start April 2023 (voor de onderstaande training kan op 28-02-2023 STAP-budget worden aangevraagd):

Amsterdam:
6 en 20 april, 17 mei, 1 en 15 juni 2023
Lestijden: 10.00 – 17.00 uur, met pauze tussen 13.00 en 14.00 uur.

Wil je op de hoogte gehouden worden van latere data? Mail ons dan gerust.
Wil je meer informatie of je meteen aanmelden? Dan kun je terecht bij Judith Lang en Bart van de Wauw
(info@continue-ct.nl).