TINK-training

Taal- en Interactie

tinkLOGO3

Verbeter de taal- en interactievaardigheden van pedagogische medewerkers

Wat is TINK?

TINK is een training speciaal voor pedagogisch medewerkers. Het toepassen van goede interactievaardigheden is essentieel voor een optimale ontwikkeling van jonge kinderen. Met de TINK-training leer je hoe je deze vaardigheden kunt verbeteren en inzetten. Daarnaast verbreed je ook je eigen taalvaardigheid.

In TINK staan de zes verschillende interactievaardigheden centraal:

1)    sensitieve responsiviteit

2)    respect voor autonomie

3)    structureren en grenzen stellen

4)    praten en uitleggen

5)    ontwikkelingsstimulering

6)    begeleiden van interacties

Je krijgt feedback op hoe je deze interactievaardigheden nu inzet en leert hoe je ze kunt verbeteren.

Waarom aandacht voor taal- en interactievaardigheden?

In de kinderopvang is het stimuleren van de ontwikkeling van het kind ingebed in het dagprogramma. Kinderen leren tijdens alle activiteiten (eten, verschonen, spelbegeleiding etc.). Goede taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en gastouders kunnen hieraan maximaal bijdragen. Daarnaast zijn taal- en interactievaardigheden belangrijk voor de communicatie met de ouders en collega’s; om elkaar aan te spreken, voor de kindbesprekingen en het schrijven van verslagen.

De taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en gastouders kunnen nog verbeterd worden. De meest recente meting van de kwaliteit van de kinderopvang laat dat zien. Met name op de zogenoemde educatieve vaardigheden (praten en uitleggen; ontwikkelingsstimulering; begeleiden van interacties tussen kinderen) valt nog veel winst te behalen.

Tijdsbestek

Duur training: gemiddeld 8 maanden (uitgaande van een cursusfrequentie van één bijeenkomst per maand)

 

Opzet van de TINK-training
groep

 

De training vindt plaats in 8 bijeenkomsten van ca. 3 uur. Tijdens de bijeenkomsten worden door middel van oefeningen, feedback, videofragmenten en opdrachten de afzonderlijke interactievaardigheden geoefend.

Tussen elke bijeenkomst ligt een periode van 3-5 weken, waarin de deelnemers actief het geleerde in de praktijk brengen en aan hun opdracht werken.

 

Na afloop van de training ontvangt elke cursist een officieel TINK-certificaat.

 

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Judith Lang (info@continue-ct.nl of 045-4040650).