Oog voor Interactie

Taal- en interactievaardigheden

logo oog voor interactie

Als pedagogisch medewerker ben jij de hele dag met kinderen in de weer. De manier waarop je met de kinderen omgaat, bepaalt in hoge mate of zij zich prettig en gezien voelen in de groep, of ze hun eigen keuzes volgen en vol initiatief aan de slag gaan, en of ze lekker en betrokken spelen – alleen of met andere kinderen. Jij maakt voor ieder kind die leuke en leerzame opvangomgeving.

 

De training ‘Oog voor Interactie’ versterkt jouw professionele kwaliteit en zoomt in op de interactievaardigheden en de taal die jij daarvoor gebruikt. Jouw handelen wordt sterker gemaakt door naar eigen filmbeelden op de groep te kijken en daar samen met andere deelnemers over te praten en van te leren. Zo helpt de training om de interactie tussen jou en de kinderen – nog – leuker en waardevoller te maken!

 

De zes interactievaardigheden:

 • Sensitieve responsiviteit
 • Respect voor autonomie
 • Structureren en leidinggeven
 • Praten en uitleggen
 • Ontwikkelingsstimulering
 • Begeleiden van interacties tussen kinderen

 

In de training Oog voor interactie staat het eigen leerproces centraal. Rode draad door de bijeenkomsten is het kijken naar jezelf aan de hand van korte filmfragmenten van interacties met kinderen in je groep. Uit onderzoek blijkt immers dat werken met video-feedback het beste leerresultaat oplevert.

kids

Samen met de andere deelnemers en de trainer kijk je gericht naar je eigen handelen en werk je aan het versterken van je taalgebruik en je interacties met anderen.

We doen dit vanuit een veilige sfeer en werken veel in kleiner groepen. Er is ook veel aandacht voor de kwaliteiten van de medewerkers.

We vertalen de 6 interactievaardigheden concreet naar de verschillende leeftijdsgroepen. Je oefent met het herkennen en toepassen van de (deel)vaardigheden. Dit gebeurt zowel tijdens de bijeenkomsten als middels praktijkopdrachten. We besteden extra aandacht aan de drie laatste (educatieve) vaardigheden.

Tijdens de trainingsperiode wordt iedere deelnemer gecoacht door de trainer. We helpen je om je kracht, door middel van positieve focus, uit te bouwen. De trainer bewaakt of iedereen voldoende leerkansen krijgt en neemt.

 

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers in kinderdagverblijven (0 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar). Voor beide werksoorten is een eigen trainershandleiding en cursistenwerkboek gemaakt, waarin de interactievaardigheden heel concreet naar de verschillende leeftijdsgroepen vertaald zijn

 

Goed gewaardeerd

Uitspraken van managers:

 • ‘Het kind is nog centraler komen te staan en wordt ontwikkelingsgericht gestimuleerd’.
 • ‘Het team is nog eenduidiger en beter gaan samenwerken omdat er beter gecommuniceerd wordt’.
 • ‘Door de praktische handvaten is er meer rust op de groepen ontstaan en een positiever sfeer. De werkvloer is energieker geworden’.

 

Uitspraken van PM’ers:

 • ‘We hebben nu veel beter contact; zowel met het kind, de ouders en collega’s’.
 • ‘Het kijken naar jezelf op video geeft je de ruimte om eens los van de situatie je eigen leerpunten te zien. Zeer verhelderend’.
 • ‘Het praktische aspect van de interactievaardigheden en zoals ze benaderd werden tijdens de training, heeft mijn werkplezier nog meer verhoogt’.

 

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Judith Lang:

Telefoon: 045-4040650

E-mail: info@continue-ct.nl