Werken met baby’s i.c.m. Oudercommunicatie

PM’ers hebben een centrale rol in het realiseren van kwaliteit van de babyopvang. In deze cursus gaat het over de vraag wat PM’ers kunnen doen om de kwaliteit van de babyopvang te verhogen. Het accent ligt op de interactie tussen PM’er en baby. Hoe kun je elke baby voldoende aandacht geven? Wat heeft de baby nodig om zich prettig te voelen in de groep?  Daarnaast wordt aandacht besteed aan aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk, zoals de inrichting van de ruimte, het dagprogramma en het aanbieden van activiteiten, zodat baby’s optimaal ondersteund en  gestimuleerd worden .

Doel van de cursus is dat de PM’er bewust gemaakt wordt van de belangrijke rol die zij hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van de baby’s.

Opzet van de cursus

A) De training ‘Werken met baby’s’ bestaat uit 3 dagen. Thema’s die we behandelen zijn:

 1. visie op baby’s en babyopvang
 2. het bieden van emotionele ondersteuning
 3. respect voor autonomie
 4. structuur en continuïteit
 5. zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
 6. ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
 7. een veilige en uitdagende speelomgeving creëren

B) De module “Professionele Communicatie met Ouders” bestaat uit twee dagen.

Mensen voeren elke dag gesprekken; meestal gaat dat van een leien dak. In de professionele werkomgeving vraagt het soms echter net wat meer. Vooral als dat gesprek gaat over het meest kostbare dat mensen kennen: hun kind.

Deze training biedt Pedagogisch Medewerkers (PM’er) een goede basis voor het voorbereiden en structureren van een succesvolle gespreksvoering.Het centrale thema en belang van de ouder en de PM’er is de optimale ondersteuning van het kind en zijn ontwikkeling. In het verder professionaliseren, in de vorm van vroegschoolse educatie, neemt de adviserende rol van de PM’er toe.

De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. U krijgt theorie en gaat daar mee oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. De deelnemers maken tussen de bijeenkomsten opdrachten.

De training is geschikt voor zowel ervaren als onervaren pedagogisch medewerkers, zodat alle (baby)leidsters van een aan de training kunnen deelnemen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die met kinderen van 0 tot 2 jaar werken. Dit kan zowel in een horizontale- als in een verticale groep zijn. Bijvoorbeeld:

 • gastouders (STAP-subsidie mogelijk)
 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden
 • minimaal MBO-3 niveau.
Resultaat

Na de training weten deelnemers wat belangrijk is in de opvang van baby’s en beschikken ze over vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren.

Kwalificatie

U ontvangt na afronding van deze training een officieel bewijs van deelname van Edux. Dit certificaat voldoet aan de nieuwe Wet IKK.
Daarnaast ontvangt u van Continue een certificaat voor het deelnemen aan de module Professionele Communicatie met ouders.

Data en locatie

Alle lessen vinden via Microsoft Teams plaats. Lestijden zijn van 9.00 – 16.00 uur (met een uur pauze tussen 12.00 en 13.00 uur):

1e bijeenkomst: 14 september 2022
2e bijeenkomst: 12 oktober 2022
3e bijeenkomst: 2 november 2022
4e bijeenkomst: 23 november 2022
5e bijeenkomst: 14 december 2022

Kosten
De training Werken met Baby’s in combinatie met Professionele Communicatie met ouders kost € 995,- per persoon.
Deze training is vrijgesteld van BTW.
Gastouders mogen ook het STAP-budget gebruiken voor deze opleiding!

In dat geval adviseren wij om u nu alvast aan te melden. Met het aanmeldbewijs kunt u dan op 1 november 2022 vlot het aanvraagproces op www.uwvstap.nl doorlopen.

Het STAP-aanmeldformulier vindt u hier.

Contact

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Judith Lang, 045-4040650 of info@continue-ct.nl.