PLAY! – speelplezier met interactievaardigheden (STAP)

Zou jij de Interactievaardigheden wel eens door de ogen van het kind willen beleven? Wil je graag het verdiepende inzicht van spel leren kennen? Als pedagogisch medewerker een handreiking willen doen naar het kind en de groep die nog nauwer aansluiten op hun behoefte en ontwikkeling?

Voor kinderen is spelen de manier om zichzelf, anderen en de wereld te ontdekken en te leren begrijpen. Als pedagogisch medewerker wil je natuurlijk graag zo goed als mogelijk aansluiten op deze speel(leer)wijze.

In deze training worden de zes Interactievaardigheden verbonden aan ervarend leren. Middels  ‘speelse’ activiteiten komen we tot nieuwe inzichten en verdieping van het pedagogisch werkveld.

Onze hersenen worden op vergelijkbare manier getraind zoals een kind dit ervaart. Het leren aan de hand van activiteiten vindt plaats vanuit verschillende invalshoeken. Soms door helemaal op te gaan in de activiteit (kind) of vanuit de positie als pedagogisch medewerker of als waarnemer (helicopterview). Dat is het echte 3-D leren.

Het ‘speels’ leren zorgt in de groep voor een overschot aan positieve energie. Je ervaart weer hoe bevrijdend en leerzaam “echt spelen” is!

Resultaat

Na het volgen van de training hebben deelnemers geleerd om anders te kijken en nauwer aan te sluiten op de ontwikkelings- en leerbehoefte van kinderen.

De training PLAY biedt een leerervaring op het vlak van kindvolgend werken met als kernthema het vormgeven van je rol als pedagogisch medewerker op basis van persoonlijke leerervaring en de Interactievaardigheden.

Het leukste: je ervaart dat leren echt plezier geeft!

Inhoud:

De zes Interactievaardigheden die behandeld worden zijn:

  • sensitieve responsiviteit
  • respect voor autonomie
  • structureren en leidinggeven
  • praten en uitleggen
  • ontwikkelingsstimulering
  • begeleiden van interacties

Het ervaren van hoe de interactievaardigheden werken in het ‘spel’ is de kunst. Daarnaast ontwikkelen we inzichten door procesmatig te reflecteren op de ervaring tijdens de oefening.

Tijdens de training werken we steeds vanuit een kindvolgende benadering. We gaan onderzoeken hoe de interactievaardigheden werken in de praktijk zodat creatieve en vernieuwende oplossingen ontstaan!

Praktische informatie

Locaties en data:

3 dagen van 10.00 tot 16.00 uur

Sint-Michielsgestel: zaterdag, 1 en 22 oktober, 12 november 2022.
Sittard: vrijdag 7 en 21 oktober, 11 november 2022.
Hengelo (Ov.): zaterdag 8 en 29 oktober, 19 november 2022.
Amsterdam: woensdag 12 oktober, 2 en 30 november 2022.
Rotterdam: vrijdag 14 en 28 oktober, 25 november 2022.

Financieel:

€ 995,- per deelnemer (cursisten mogen het STAP-budget gebruiken voor deze training)
(Vrijgesteld van BTW op grond van CRKBO-registratie.)

Koffie/thee en lekkere lunch inbegrepen!

Aanmelden:

Vul het aanmeldformulier in op onze website (https://www.continue-ct.nl/stap). Je ontvangt dan van ons een aanmeldbewijs, waarmee je op 1 september heel vlot het aanvraagproces voor het STAP-budget kunt doorlopen! Je hoeft alleen nog maar in te loggen met je DigiD en ons aanmeldbewijs te uploaden. Ontvang je geen budget? Dan kun je ervoor kiezen om de training zelf te bekostigen, of het nog eens te proberen in de volgende aanvraagperiode.

Voor vragen mag je altijd contact met ons opnemen: info@continue-ct.nl (Judith Lang)