Werken met baby’s

Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het realiseren van kwaliteit van de babyopvang. In deze cursus gaat het over de vraag wat PM’ers kunnen doen om de kwaliteit van de babyopvang te verhogen. Het accent ligt op de interactie tussen PM’er en baby. Hoe kun je elke baby voldoende aandacht geven? Wat heeft de baby nodig om zich prettig te voelen in de groep?  Daarnaast wordt aandacht besteed aan aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk, zoals de inrichting van de ruimte, het dagprogramma en het aanbieden van activiteiten, zodat baby’s optimaal ondersteund en  gestimuleerd worden .

Doel van de cursus is dat de PM’er bewust gemaakt wordt van de belangrijke rol die zij hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van de baby’s.

Ben je gastouder? Dan kun je deze training in combinatie met de tweedaagse module Professionele Communicatie met Ouders nu ook met het STAP-budget volgen. Lees hier verder.

Opzet van de cursus

De training ‘Werken met baby’s’ bestaat uit 6 dagdelen. Thema’s die we behandelen zijn:

 1. visie op baby’s en babyopvang
 2. het bieden van emotionele ondersteuning
 3. respect voor autonomie
 4. structuur en continuïteit
 5. zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
 6. ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
 7. een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
 8. samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen.

De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. U krijgt theorie en gaat daar mee oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. De deelnemers maken tussen de bijeenkomsten opdrachten.

De training is geschikt voor zowel ervaren als onervaren pedagogisch medewerkers, zodat alle (baby)leidsters van een team of locatie aan de training kunnen deelnemen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die werken met baby’s. Dit kan zowel in een horizontale- als in een verticale groep zijn. Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden
 • minimaal MBO-3 niveau.
Resultaat

Na de training weten deelnemers wat belangrijk is in de opvang van baby’s en beschikken ze over vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren.

Kwalificatie

U ontvangt na afronding van deze training een officieel bewijs van deelname van Edux. Dit certificaat voldoet aan de nieuwe Wet IKK.

Kosten

De training Werken met Baby’s kost € 495,- per persoon bij open inschrijving.
In company kost de training € 450,00 per persoon, maximaal 16 deelnemers.

Deze training is vrijgesteld van BTW.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden? Neemt u dan contact op met Judith Lang, 045-4040650 of info@continue-ct.nl.