Communicatie

Klik op de rode titel om de bijbehorende PDF met de volledige beschrijving te openen.

Nieuwe Opleiding: Praktisch Leidinggeven

Merkt u ook wel eens dat u als leidinggevende graag meer wilt aansluiten bij uw team? U wilt uw kwaliteiten graag inzetten en merkt dat uw boodschap toch anders overkomt dan dat u bedoelt?

Als leidinggevende bent u een belangrijke schakel in de omgang met personeel, het kind en de ouders en profileert u uw school of kinderdagverblijf in een uitdagende markt door uw strategie en persoonlijke visie.

Om leiderschap te kunnen ontwikkelen dient u vertrouwd te zijn met uw talenten. Een effectieve leider stuurt daarmee de aanwezige capaciteiten van een groep aan om het beoogde doel te bereiken.

Lees verder …

Professionele communicatie met ouders – E-learning module met optie voor praktijkdagen

De pedagogisch medewerker is in de vaak relatief korte contactmomenten met de ouders het professionele gezicht van de organisatie. Door effectief en zowel ouder- als kindgericht te communiceren is zij de ‘riem onder het hart’ om als ouder je kind met een gerust hart achter te laten.

In deze training word je je bewust van je eigen manier van communiceren en het effect daarvan op anderen. Je leert hoe je op een heldere manier met ouders kunt communiceren. Tijdens deze training staat het ‘leren door ervaren’ centraal. Er wordt gewerkt met rollenspellen en oefeningen, toegespitst op praktijkcasussen. Naast theorie wordt veel gelegenheid en ondersteuning geboden bij het praktisch toepassen van de aangeboden stof.

Inspirerende Ouderavonden op het kinderdagverblijf

Maak met deze cursus de ouderavonden op uw school of kinderdagverblijf tot een groot succes!
Met een ouderavond organiseert u een samenwerking met uw belangrijkste doelgroep: de ouders.
Een ouderavond is bij uitstek geschikt om open van gedachten te wisselen over doelstellingen, wensen, opvoedvragen en concrete maatregelen met betrekking tot de school of het kinderdagverblijf. Van dit samenwerkingsverband zult u in de dagelijkse praktijk de vruchten plukken!

Leer hoe u met weinig middelen en opvallende en inspirerende ouderavond kunt organiseren!