Professionele communicatie met ouders

Mensen voeren elke dag gesprekken; meestal gaat dat van een leien dak. In de professionele werkomgeving vraagt het soms echter net wat meer. Vooral als dat gesprek gaat over het meest kostbare dat mensen kennen: hun kind.

Deze training biedt Pedagogisch Medewerkers (PM’er) een goede basis voor het voorbereiden en structureren van een succesvolle gespreksvoering.Het centrale thema en belang van de ouder en de PM’er is de optimale ondersteuning van het kind en zijn ontwikkeling. In het verder professionaliseren, in de vorm van vroegschoolse educatie, neemt de adviserende rol van de PM’er toe.

Het eerste uitgangspunt beschrijft het basisbelang van een goede samenwerking tussen de ouders en de Pedagogische Medewerkster. De kwaliteit van de relatie, tussen de ouder en de PM’er, zal voor een deel mee bepalen hoe ouders aankijken tegen de organisatie en de professionele/persoonlijke relatie.

De verschillende gespreksmethodieken zullen theoretisch behandeld worden met het oog op gespreksopbouw en -houding. Vervolgens worden de praktische kenmerken en aandachtspunten van het gesprek uitgewerkt. Deze training behandelt ook de beroepsspecifieke gesprekken die binnen de kinderopvang plaatsvinden. Het thema moeilijke gesprekken biedt handvaten om te herkennen wanneer het gesprek kantelt en hoe dit terug te buigen. De training bevat praktische tips ter voorbereiding van de verschillende kenmerken, stappen en fasen van een gesprek.

De training is praktisch van opzet en sluit aan op de dagelijkse praktijk van de Pedagogisch Medewerker, om tot een effectieve, prettige samenwerking met en/of advisering aan ouders te komen.

We bieden de training in drie varianten aan (klik op de titel om de optie te bekijken):

Voor trainingen op uw eigen locatie maken wij graag een offerte op maat. Mail naar info(at)continue-ct.nl.