Author Archives: continue

Pasta Mista – dienblad

Spelend leren: het Pasta Mista-dienblad

In de rubriek “Spelend leren” bieden wij u graag nieuwe spel-ideeën en suggesties aan om met weinig middelen kinderen in hun leerontwikkeling te ondersteunen.

Voordat u een nieuw “Spelend-leren”-dienblad gaat maken of aan een kind aanbieden, kunt u het beste de volgende vragen beantwoorden:

 • Welke activiteit oefent het kind op dit moment vaak uit?
 • Waarvoor interesseert het kind zich het meest?
 • Wat kan het kind al goed, wat nog niet (zo goed)?
 • Waarmee kunt u het kind nu uitdagen?

pastamista

Sorteer-dienblad „Pasta Mista“

Benodigheden:

 • 1 dienblad met een opstaande rand
 • 3 kommen
 • 1 suikertang
 • Pasta in twee kleuren

 

Dit pasta-dienblad nodigt het kind uit, om door elkaar gehusselde voorwerpen weer op orde te brengen. Net als Assepoester in het sprookje!

Op het dienblad staat een kom met droge pasta in twee kleuren, twee lege kommetjes en een suikertang.

Nu mag het kind de twee soorten pasta (neem niet een te klein soort) met behulp van het tangetje in de twee lege kommetjes sorteren.

Het suikertangetje maakt dit spel extra uitdagend, omdat je het pastaschelpje moet oppakken, vastklemmen en voorzichtig in het andere kommetje moet zien te brengen.

pastamista2

Leerervaring voor het kind:

Fijne motoriek oefenen: hoe pak ik het pastaschelpje het beste op, zodat hij niet gaat vallen?

Kleuren herkennen: welke kleuren zijn er, hoe verdeel ik het?

Hoeveelheden en aantallen herkennen: aan de hand van het groeiende aantal pastastukjes in de twee kommetje.
Leeftijdsindicatie:

Afhankelijk van de individuele leerervaring van het betreffende kind.

Richtlijn: ca. 2 tot 3 jaar.

Een dag leuk gewerkt

of toch niet….!!??

dagleukgewerkt

Laten we eens beginnen met de proef op de som:

Neem eens een willekeurige werkdag in de kinderopvang voor ogen. Sluit je ogen en neem eens de tijd om de ervaringen van die dag te herbeleven.

Welke gedachten komen er naar boven, welke ervaringen treden op de voorgrond, welke emoties roepen ze bij je op? Welke momenten met kinderen komen terug in je herinnering?

Hoe ervaar je de samenwerking met je collega’s?

Hoe was het om met je leidinggevenden te praten?

Hoe ging dat gesprek met die ouders?

Welke invloed heeft de economische druk op je werkdag/sfeer?

Neem eens rustig de tijd om het allemaal opnieuw te beleven. En als je dag ‘rond is’ open je je ogen weer en kom je terug in het hier-en-nu.

 

Een aantal interessante dingen zijn er gebeurt in deze korte oefening.

De beginvraag was of je een leuke dag had gewerkt of niet?

Door de oefening te doen heb je de herinnering aan de dag opgeroepen en grote kans dat deze het beeld bepaalt over hoe de dag voor jou was.

Het belangrijke is dat juist het ervaren en het herinneren twee verschillende vormen zijn van de werkelijkheid.

dagleukgewerkt2

Ter verduidelijking van dit verschil volgt hieronder een verhaal van een pedagogisch medewerkster uit de praktijk.

 

‘Doodmoe’, zuchtte ze voor de start van de avondtraining. ‘Drukke dag gehad?’; vroeg een collega, die deze dag vrij had.

‘Je moest eens weten. Wouter was echt vervelend vandaag. Iedere keer als hij een tijdje gespeeld heeft met een ander kind, maakte hij ruzie. Of het ging over een autootje, of over wie als eerste mag koken. En zo ging het maar door. Je weet wel hoe hij is!’.

De andere leidster kijkt haar even nadenkend aan en zegt: ‘Het is mij ook opgevallen dat Wouter wat meer ruzie heeft. Volgens mij komt dat doordat hij verbaal nog niet zo vaardig is. Als taal niet zo belangrijk is in het spel speelt hij meestal heel lang en leuk met andere kinderen’.

Twee keer een verhaal over hetzelfde kind, beleefd en ervaren door twee verschillende mensen.

Beide vanuit hun persoonlijke herinnering, met daarin hun eigen conclusies verwerkt. Maakt het veel verschil? Ja. Het verschil is het gevoel van geluk of beter gezegd welbevinden.

Maar hoe spelen het ervaren en herinneren hierin een rol?

Het ervaren staat voor het moment dat zich binnen een tijdspanne van ongeveer 3 minuten afspeelt:

Wouter staat huilend een ander kind met het gele bordje te slaan en de pedagogisch medewerkster probeert gestrest de situatie weer onder controle te krijgen.

Of: Wouter speelt leuk, de pedagogisch medewerkster voelt zich ontspannen.

 

De herinnering toont hoe die ervaring is verwerkt en opgeslagen:

Wouter heeft alweer een kind geslagen.

Of: Wouter speelt meestal rustig en leuk en of en toe slaat hij een kind.

 

Het ervaren speelt zich af in het hier en nu.

De herinnering is de terugblik op de ervaring. En juist dan verdwijnt een deel van de ervaring, namelijk tijd!

Misschien heeft Wouter inderdaad wel meer van de tijd leuk en gezellig gespeeld dan dat hij ruzie maakte.

In je herinnering komt echter misschien juist de ruzie naar boven omdat je nog niet zo goed weet hoe je hem daarmee kunt helpen.

Dit ‘kleurt’ de ervaring dan tot een meer beladen situatie en maakt dat je anders naar Wouter gaat kijken, dan dat je een kind ziet dat nog moeite heeft met afspraken maken in het spel met andere kinderen.

Daarnaast heeft de vervorming van de herinnering vaak de functie van het rechtvaardigen van gedrag.

Ik werd hartstikke boos op Wouter en heb hem in de gang gezet. En heb hem daar 10 minuten lang laten huilen.

 

Door informatie meer feitelijk te maken (98% van de tijd speelt Wouter leuk en gezellig) en je bewust te zijn van deze vervorming van de daadwerkelijke ervaring kun je je gedrag nauwkeurig onder de loep nemen en eventueel veranderen.

Ik ga met Wouter en de andere kinderen praten om samen betere afspraken te maken hoe je samen speelt.

 

Met als grootste winst meer welbevinden ten opzichte van je werk.

Dus hoe vertel jij vanavond onder het eten thuis over je dag?

Was het leuk of….?

 

Meer weten over onze pedagogische cursussen?

Tel.: 045-4040650

Email: cursus@continue-ct.nl

 

 

 

Hersenontwikkeling van baby’s van 9 tot 12 maanden

Hersenontwikkeling van baby’s van 9 tot 12 maanden

 

Hoe kunnen pedagogische medewerksters de gezonde ontwikkeling en groei van kinderhersenen stimuleren?

In dit artikel bekijken we de ontwikkeling van baby’s van 9 tot 12 maanden.

21651--kind-mutter-sandkasten-istock-saschad--98f57ea469

 Belangrijkste punten:

 • De relatie tussen verzorger en kind vormt de fundatie van zijn gezonde ontwikkeling
 • De ontwikkeling van het kind is afhankelijk van zijn aangeboren karaktereigenschappen (nature), maar ook van zijn ervaringen (nurture)
 • Alle ontwikkelingsgebieden (sociaal/emotioneel/intellectueel/taalkundig/motorisch) zijn met elkaar verbonden. Elk gebied is afhankelijk van het ander, elk gebied beïnvloed het ander.
 • Wat kinderen ervaren – en hoe hun verzorgers op hen reageren – vormt de ontwikkeling van kinderen, terwijl zij zich aanpassen aan de wereld om hen heen.

 

Een voorbeeld uit het alledaagse leven:

De 11 maanden oude Kiki is op de speelplaats van haar kinderdagverblijf, met Tanja haar pedag. Medewerkster. Kiki speelt in de zandbak als een groep 3-jarigen aanstalten maakt ook in de zandbak te willen spelen. Eerst glimlacht Kiki verwachtingsvol en slaat vol interesse hun spel gade. Maar als de 3-jarigen steeds actiever en luidruchtiger worden in hun spel, springen haar de tranen in de ogen. Ze kruipt uit de zandbak naar Tanja toe en steekt haar handen naar Tanja uit. Tanja tilt haar op en troost haar.

Nadat Kiki gekalmeerd is, moedigt Tanja haar zachtjes aan om weer in de buurt van de andere kinderen te spelen. Tanja gaat naast Kiki zitten en praat en speelt met haar. Het duurt niet lang tot Kiki voorzichtig dichter naar de andere kinderen toe kruipt en hun spel weer nieuwsgierig bekijkt.

 

Dit voorbeeld laat zien hoe alle ontwikkelingen van Kiki met elkaar verbonden zijn, en hoe Tanja haar in haar gezonde ontwikkeling ondersteunt. Het feit dat Kiki troost zoekt bij Tanja. Laat zien dat ze een hechte en vertrouwde band met haar heeft opgebouwd. Dit is een belangrijk bewijs van haar sociale en emotionele ontwikkeling. Ze gebruikt haar intellectuele vaardigheden om een plan te maken (“Ik wil door Tanja getroost worden, hoe krijg ik dat voor elkaar?”), haar taal (huilen) en haar motorische vaardigheden (wegkruipen, handjes uitsteken naar Tanja) om dit plan uit te voeren en met succes de troost te verkrijgen, waar ze naar op zoek was.

Tanja’s empathische reactie bekrachtigt hier Kiki’s leerervaring. Tanja laat Kiki weten dat haar behoeftes en gevoelens belangrijk zijn. Zo helpt zij Kiki om toekomstige relaties op basis van liefde en vertrouwen te ontwikkelen. Zij laat Kiki bovendien weten dat zij goed kan communiceren. Op deze manier stimuleert zij Kiki om meer te communiceren en goede taalkundige vaardigheden te ontwikkelen. Tanja’s reactie ondersteunt Kiki ook in haar probleemoplossend vermogen. Ze wilde troost en ze vond een manier om dit te krijgen.

Door daarna met Kiki in de buurt van de andere kinderen te gaan zitten, laat Tanja haar weten dat ze haar ondersteunt bij het aangaan van nieuwe uitdagingen. Dit geeft Kiki het zelfvertrouwen om andere uitdagingen aan te gaan als ze ouder wordt.

Relaties zijn de fundatie van de gezonde ontwikkeling van kinderen.

Schatzoekersdienblad

Spelend leren: Het schatzoeker-dienblad

 

In de rubriek “Spelend leren” bieden wij u in elke nieuwsbrief nieuwe spel-ideeën en suggesties om met weinig middelen kinderen in hun leerontwikkeling te ondersteunen.

Voordat u een nieuw “Spelend-leren”-dienblad gaat maken of aan een kind aanbieden, kunt u het beste de volgende vragen beantwoorden:
• Welke activiteit oefent het kind op dit moment vaak uit?
• Waarvoor interesseert het kind zich het meest?
• Wat kan het kind al goed, wat nog niet (zo goed)?
• Waarmee kunt u het kind nu uitdagen?

Cover_Aktionstabletts

Benodigheden:

 • 1 dienblad met een opstaande rand.
 • 1 grote kom
 • 1 (of 2) kleinere kommen
 • 1 fijn zeef (kleiner dan de grote kom)
 • Fijn zand (eventueel gekleurd)
 • “Schatten”: edelsteentjes, muntjes, schelpjes, balletjes

 

Een kommetje met zand is goed voor verrassingen! Net zoals kinderen bij het graven in de zandbak ineens verloren speelgoed terug kunnen vinden, kunnen zij ook in deze kom “onzichtbare” schatten ontdekken!
Op het dienblad staat een grote kom met (gekleurd) fijn en droog zand, waarin u kleine schatten verstopt heeft. Nu mag het kind deze schatten ontdekken, maar niet gewoon met de handen, maar met een fijn zeefje als werktuig. De gevonden, uitgezeefde schatten kan het kind met het zeefje in de kleinere kom doen.

 

Leerervaring voor het kind:

Onderzoeken: hartstikke leuk om te zien hoe het zand door het zeef valt

Natuurkundige samenhang onderzoeken: hoe komt het dat zand door het zeef glijdt, en de schatten niet?

Fijne motoriek oefenen: het zand valt het snelst door het zeefje als je het langzaam heen en weer beweegt, in plaats van hevig te schudden

Voorwerpen herkennen: als het eerste stukje zichtbaar wordt, gaat het kind al gissen wat zij daar hebben gevonden. En klopt de verwachting dan ook?

 

Leeftijdsindicatie:

Afhankelijk van de individuele leerervaring van het betreffende kind.

Richtlijn: ca. 2 tot 3 jaar.

 

schatzoeker