PLAY! – speelplezier met interactievaardigheden

Zou jij de Interactievaardigheden wel eens door de ogen van het kind willen beleven? Wil je graag het verdiepende inzicht van spel leren kennen? Als pedagogisch medewerker een handreiking willen doen naar het kind en de groep die nog nauwer aansluiten op hun behoefte en ontwikkeling? Dat leer je in deze training door ZELF te spelen!

“Spelen is de hoogste vorm van onderzoek” (A. Einstein)

Voor kinderen is spelen de manier om zichzelf, anderen en de wereld te ontdekken en te leren begrijpen. Als pedagogisch medewerker wil je natuurlijk graag zo goed als mogelijk aansluiten op deze speel(leer)wijze.

In deze training worden de zes Interactievaardigheden verbonden aan ervarend leren. Middels  ‘speelse’ activiteiten komen we tot nieuwe inzichten en verdieping van het pedagogisch werkveld. We spelen dus geen kinderspelletjes, maar uitdagende, verdiepende spellen speciaal voor PM’ers.

Onze hersenen worden op vergelijkbare manier getraind zoals een kind dit ervaart. Het leren aan de hand van activiteiten vindt plaats vanuit verschillende invalshoeken. Soms door helemaal op te gaan in de activiteit (kind) of vanuit de positie als pedagogisch medewerker of als waarnemer (helicopterview). Dat is het echte 3-D leren.

Het ‘speels’ leren zorgt in de groep voor een overschot aan positieve energie. Je ervaart weer hoe bevrijdend en leerzaam “echt spelen” voor jezelf is!

Resultaat

Na het volgen van de training hebben deelnemers geleerd om anders te kijken en nauwer aan te sluiten op de ontwikkelings- en leerbehoefte van kinderen.

De training PLAY biedt een leerervaring op het vlak van kindvolgend werken met als kernthema het vormgeven van je rol als pedagogisch medewerker op basis van persoonlijke leerervaring en de Interactievaardigheden.

Het leukste: je ervaart dat leren echt plezier geeft!

Inhoud:

De zes Interactievaardigheden die behandeld worden zijn:

  • sensitieve responsiviteit
  • respect voor autonomie
  • structureren en leidinggeven
  • praten en uitleggen
  • ontwikkelingsstimulering
  • begeleiden van interacties

Het ervaren van hoe de interactievaardigheden werken in het ‘spel’ is de kunst. Daarnaast ontwikkelen we inzichten door procesmatig te reflecteren op de ervaring tijdens de oefening.

Tijdens de training werken we steeds vanuit een kindvolgende benadering. We gaan onderzoeken hoe de interactievaardigheden werken in de praktijk zodat creatieve en vernieuwende oplossingen ontstaan!

Praktische informatie

Locatie en data:

In-company training: 1 dag van 10.00 tot 17.00 uur
Data in overleg.

Financieel:

€ 1.495,- per groep (max. 12 deelnemers)
(Vrijgesteld van BTW op grond van CRKBO-registratie.)

Reiskosten zijn inbegrepen.

Voor vragen mag je altijd contact met ons opnemen: info@continue-ct.nl (Bart van de Wauw of Judith Lang)