Category Archives: pedagogisch medewerkster

Een dag leuk gewerkt

of toch niet….!!??

dagleukgewerkt

Laten we eens beginnen met de proef op de som:

Neem eens een willekeurige werkdag in de kinderopvang voor ogen. Sluit je ogen en neem eens de tijd om de ervaringen van die dag te herbeleven.

Welke gedachten komen er naar boven, welke ervaringen treden op de voorgrond, welke emoties roepen ze bij je op? Welke momenten met kinderen komen terug in je herinnering?

Hoe ervaar je de samenwerking met je collega’s?

Hoe was het om met je leidinggevenden te praten?

Hoe ging dat gesprek met die ouders?

Welke invloed heeft de economische druk op je werkdag/sfeer?

Neem eens rustig de tijd om het allemaal opnieuw te beleven. En als je dag ‘rond is’ open je je ogen weer en kom je terug in het hier-en-nu.

 

Een aantal interessante dingen zijn er gebeurt in deze korte oefening.

De beginvraag was of je een leuke dag had gewerkt of niet?

Door de oefening te doen heb je de herinnering aan de dag opgeroepen en grote kans dat deze het beeld bepaalt over hoe de dag voor jou was.

Het belangrijke is dat juist het ervaren en het herinneren twee verschillende vormen zijn van de werkelijkheid.

dagleukgewerkt2

Ter verduidelijking van dit verschil volgt hieronder een verhaal van een pedagogisch medewerkster uit de praktijk.

 

‘Doodmoe’, zuchtte ze voor de start van de avondtraining. ‘Drukke dag gehad?’; vroeg een collega, die deze dag vrij had.

‘Je moest eens weten. Wouter was echt vervelend vandaag. Iedere keer als hij een tijdje gespeeld heeft met een ander kind, maakte hij ruzie. Of het ging over een autootje, of over wie als eerste mag koken. En zo ging het maar door. Je weet wel hoe hij is!’.

De andere leidster kijkt haar even nadenkend aan en zegt: ‘Het is mij ook opgevallen dat Wouter wat meer ruzie heeft. Volgens mij komt dat doordat hij verbaal nog niet zo vaardig is. Als taal niet zo belangrijk is in het spel speelt hij meestal heel lang en leuk met andere kinderen’.

Twee keer een verhaal over hetzelfde kind, beleefd en ervaren door twee verschillende mensen.

Beide vanuit hun persoonlijke herinnering, met daarin hun eigen conclusies verwerkt. Maakt het veel verschil? Ja. Het verschil is het gevoel van geluk of beter gezegd welbevinden.

Maar hoe spelen het ervaren en herinneren hierin een rol?

Het ervaren staat voor het moment dat zich binnen een tijdspanne van ongeveer 3 minuten afspeelt:

Wouter staat huilend een ander kind met het gele bordje te slaan en de pedagogisch medewerkster probeert gestrest de situatie weer onder controle te krijgen.

Of: Wouter speelt leuk, de pedagogisch medewerkster voelt zich ontspannen.

 

De herinnering toont hoe die ervaring is verwerkt en opgeslagen:

Wouter heeft alweer een kind geslagen.

Of: Wouter speelt meestal rustig en leuk en of en toe slaat hij een kind.

 

Het ervaren speelt zich af in het hier en nu.

De herinnering is de terugblik op de ervaring. En juist dan verdwijnt een deel van de ervaring, namelijk tijd!

Misschien heeft Wouter inderdaad wel meer van de tijd leuk en gezellig gespeeld dan dat hij ruzie maakte.

In je herinnering komt echter misschien juist de ruzie naar boven omdat je nog niet zo goed weet hoe je hem daarmee kunt helpen.

Dit ‘kleurt’ de ervaring dan tot een meer beladen situatie en maakt dat je anders naar Wouter gaat kijken, dan dat je een kind ziet dat nog moeite heeft met afspraken maken in het spel met andere kinderen.

Daarnaast heeft de vervorming van de herinnering vaak de functie van het rechtvaardigen van gedrag.

Ik werd hartstikke boos op Wouter en heb hem in de gang gezet. En heb hem daar 10 minuten lang laten huilen.

 

Door informatie meer feitelijk te maken (98% van de tijd speelt Wouter leuk en gezellig) en je bewust te zijn van deze vervorming van de daadwerkelijke ervaring kun je je gedrag nauwkeurig onder de loep nemen en eventueel veranderen.

Ik ga met Wouter en de andere kinderen praten om samen betere afspraken te maken hoe je samen speelt.

 

Met als grootste winst meer welbevinden ten opzichte van je werk.

Dus hoe vertel jij vanavond onder het eten thuis over je dag?

Was het leuk of….?

 

Meer weten over onze pedagogische cursussen?

Tel.: 045-4040650

Email: cursus@continue-ct.nl