Category Archives: Geen categorie

Hersenontwikkeling van baby’s van 9 tot 12 maanden

Hersenontwikkeling van baby’s van 9 tot 12 maanden

 

Hoe kunnen pedagogische medewerksters de gezonde ontwikkeling en groei van kinderhersenen stimuleren?

In dit artikel bekijken we de ontwikkeling van baby’s van 9 tot 12 maanden.

21651--kind-mutter-sandkasten-istock-saschad--98f57ea469

 Belangrijkste punten:

  • De relatie tussen verzorger en kind vormt de fundatie van zijn gezonde ontwikkeling
  • De ontwikkeling van het kind is afhankelijk van zijn aangeboren karaktereigenschappen (nature), maar ook van zijn ervaringen (nurture)
  • Alle ontwikkelingsgebieden (sociaal/emotioneel/intellectueel/taalkundig/motorisch) zijn met elkaar verbonden. Elk gebied is afhankelijk van het ander, elk gebied beïnvloed het ander.
  • Wat kinderen ervaren – en hoe hun verzorgers op hen reageren – vormt de ontwikkeling van kinderen, terwijl zij zich aanpassen aan de wereld om hen heen.

 

Een voorbeeld uit het alledaagse leven:

De 11 maanden oude Kiki is op de speelplaats van haar kinderdagverblijf, met Tanja haar pedag. Medewerkster. Kiki speelt in de zandbak als een groep 3-jarigen aanstalten maakt ook in de zandbak te willen spelen. Eerst glimlacht Kiki verwachtingsvol en slaat vol interesse hun spel gade. Maar als de 3-jarigen steeds actiever en luidruchtiger worden in hun spel, springen haar de tranen in de ogen. Ze kruipt uit de zandbak naar Tanja toe en steekt haar handen naar Tanja uit. Tanja tilt haar op en troost haar.

Nadat Kiki gekalmeerd is, moedigt Tanja haar zachtjes aan om weer in de buurt van de andere kinderen te spelen. Tanja gaat naast Kiki zitten en praat en speelt met haar. Het duurt niet lang tot Kiki voorzichtig dichter naar de andere kinderen toe kruipt en hun spel weer nieuwsgierig bekijkt.

 

Dit voorbeeld laat zien hoe alle ontwikkelingen van Kiki met elkaar verbonden zijn, en hoe Tanja haar in haar gezonde ontwikkeling ondersteunt. Het feit dat Kiki troost zoekt bij Tanja. Laat zien dat ze een hechte en vertrouwde band met haar heeft opgebouwd. Dit is een belangrijk bewijs van haar sociale en emotionele ontwikkeling. Ze gebruikt haar intellectuele vaardigheden om een plan te maken (“Ik wil door Tanja getroost worden, hoe krijg ik dat voor elkaar?”), haar taal (huilen) en haar motorische vaardigheden (wegkruipen, handjes uitsteken naar Tanja) om dit plan uit te voeren en met succes de troost te verkrijgen, waar ze naar op zoek was.

Tanja’s empathische reactie bekrachtigt hier Kiki’s leerervaring. Tanja laat Kiki weten dat haar behoeftes en gevoelens belangrijk zijn. Zo helpt zij Kiki om toekomstige relaties op basis van liefde en vertrouwen te ontwikkelen. Zij laat Kiki bovendien weten dat zij goed kan communiceren. Op deze manier stimuleert zij Kiki om meer te communiceren en goede taalkundige vaardigheden te ontwikkelen. Tanja’s reactie ondersteunt Kiki ook in haar probleemoplossend vermogen. Ze wilde troost en ze vond een manier om dit te krijgen.

Door daarna met Kiki in de buurt van de andere kinderen te gaan zitten, laat Tanja haar weten dat ze haar ondersteunt bij het aangaan van nieuwe uitdagingen. Dit geeft Kiki het zelfvertrouwen om andere uitdagingen aan te gaan als ze ouder wordt.

Relaties zijn de fundatie van de gezonde ontwikkeling van kinderen.