Communicatie

Klik op de rode titel om de bijbehorende PDF met de volledige beschrijving te openen.

 

Communicatie met ouders – Van monoloog naar dialoog (vlgs Thomas Gordon)

De leerkracht is in de vaak relatief korte contactmomenten met de ouders het professionele gezicht van de organisatie. Door effectief en zowel ouder- als kindgericht te communiceren, wordt een vertrouwensband zowel met het kind als met de ouders gecreëerd. In deze training word u zich bewust van uw eigen manier van communiceren en het effect daarvan op anderen. U leert hoe u op een heldere manier met ouders kunt communiceren. Tijdens deze training staat het ‘leren door ervaren’ centraal. Er wordt gewerkt met rollenspellen en oefeningen, toegespitst op praktijkcasussen. Naast theorie wordt veel gelegenheid en ondersteuning geboden bij het praktisch toepassen van de aangeboden stof.