TINK-training

Taal- en Interactie

tinkLOGO3

Verbeter de taal- en interactievaardigheden van pedagogische medewerkers

Wat is TINK?

TINK is een training speciaal voor pedagogisch medewerkers. Het toepassen van goede interactievaardigheden is essentieel voor een optimale ontwikkeling van jonge kinderen. Met de TINK-training leer je hoe je deze vaardigheden kunt verbeteren en inzetten. Daarnaast verbreed je ook je eigen taalvaardigheid.

In TINK staan de zes verschillende interactievaardigheden centraal:

1)    sensitieve responsiviteit

2)    respect voor autonomie

3)    structureren en grenzen stellen

4)    praten en uitleggen

5)    ontwikkelingsstimulering

6)    begeleiden van interacties

Je krijgt feedback op hoe je deze interactievaardigheden nu inzet en leert hoe je ze kunt verbeteren.

Waarom aandacht voor taal- en interactievaardigheden?

In de kinderopvang is het stimuleren van de ontwikkeling van het kind ingebed in het dagprogramma. Kinderen leren tijdens alle activiteiten (eten, verschonen, spelbegeleiding etc.). Goede taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en gastouders kunnen hieraan maximaal bijdragen. Daarnaast zijn taal- en interactievaardigheden belangrijk voor de communicatie met de ouders en collega’s; om elkaar aan te spreken, voor de kindbesprekingen en het schrijven van verslagen.

De taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en gastouders kunnen nog verbeterd worden. De meest recente meting van de kwaliteit van de kinderopvang laat dat zien. Met name op de zogenoemde educatieve vaardigheden (praten en uitleggen; ontwikkelingsstimulering; begeleiden van interacties tussen kinderen) valt nog veel winst te behalen.

Criteria en voorwaarden

Er zijn een aantal criteria en voorwaarden opgesteld waaraan je als organisatie moet voldoen wil je in aanmerking komen voor subsidie.

  • De subsidie kan worden aangevraagd door de houder van een kindercentrum of peuterspeelzaal.
  • De aanvrager geeft in zijn aanvraag aan op welke wijze hij de door de beroepskrachten opgedane kennis en vaardigheden gaat borgen in de organisatie.
  • De aanvrager geeft in zijn aanvraag aan op welke wijze hij zijn personeel over de subsidieaanvraag heeft geïnformeerd.
  • Na afloop van de training geven deelnemers via een feedbacksysteem hun waardering over het programma. Met deze feedback krijgt BKK gedurende het programma inzicht in de effectiviteit en waardering ervan, zodat het trainingsaanbod zo nodig kan worden bijgesteld.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van BKK.

Subsidieregeling

Het subsidietraject voor deze training is inmiddels afgesloten. Heeft u subsidie ontvangen, maar nog geen training ingepland? Neemt u dan contact met ons op.

 

Tijdsbestek

Start training: De training moet binnen 52 weken na ontvangst van de subsidie zijn afgesloten.

Duur training: gemiddeld 8 maanden (uitgaande van een cursusfrequentie van één bijeenkomst per maand)

 

Opzet van de TINK-training
groep

De cursus wordt vooraf gegaan door een intake-gesprek waarbij de leerdoelen van het KDV en de deelnemers in kaart worden gebracht.

De training vindt plaats in 8 bijeenkomsten van 3 uur. Tijdens de bijeenkomsten worden door middel van oefeningen, feedback, videofragmenten en opdrachten de afzonderlijke interactievaardigheden geoefend.

Tussen elke bijeenkomst ligt een periode van 3-5 weken, waarin de deelnemers actief het geleerde in de praktijk brengen en aan hun opdracht werken.

 

Na afloop van de training ontvangt elke cursist een officieel TINK-certificaat.

 

Kosten van de opleiding

Per deelnemer      650,- Euro (incl. reiskosten)

Deze opleiding is vrijgesteld van BTW!

 

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Judith Lang,(info@continue-ct.nl of 045-4040650).