Wet IKK: nieuwe regels Kinder-EHBO!

In het akkoord IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) is afgesproken dat met ingang 1 januari 2018 op elk kinderdagverblijf en elke peuterspeelzaal altijd iemand aanwezig moet zijn met een geldig en erkend Kinder-EHBO-certificaat.

In de praktijk betekent dit dat u meerdere medewerkers per locatie (KDV en BSO worden beschouwd als TWEE locaties!) zult moeten opleiden, aangezien medewerkers door ziekte of vakantie ook wel eens afwezig zullen zijn.

Hoe meer medewerkers met een erkend Kinder-EHBO-certificaat u heeft, hoe meer flexibiliteit u heeft bij het inplannen van uw werkrooster.

beertje

Wij leiden uw medewerkers graag op voor het erkende ORANJE KRUIS-certificaat.

  • Wij organiseren de cursus vanaf 8 personen op uw locatie. Voor minder personen maken wij graag een offerte op maat.
  • Voor een herhaling bedragen de kosten € 410,00 per groep, plus € 20,00 certificaatkosten per persoon (Oranje Kruis).
  • Omdat Continue Coaching en Training een CRKBO erkenning heeft, zijn de cursussen Eerste Hulp aan Kinderen vrijgesteld van BTW.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op!