Algemene voorwaarden

Klachtenformulier

Continue Coaching & Training

is gespecialiseerd in de combinatieopleidingen KinderEHBO en Bedrijfshulpverlening en de risico's die op deze doelgroep van toepassing zijn. Wij verzorgen deze trainingen op Scholen, Kinderdagverblijven, Zorgboerderijen, Peuterspeelzalen en Gastouderbureau's.

Daarnaast verzorgen wij trainingen voor de kinderopvang en workshops voor ouders, waarbij de ontwikkeling van kinderen binnen een veilige en ondersteunende omgeving centraal staat.

Onder Trainingen Kinderopvang vindt u een overzicht van studiedagen en workshops voor pedagogische medewerkers gericht op de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar en op onderlinge communicatie.Start opleiding Praktisch Leidinggeven in de Kinderopvang!


Op 26 maart 2014 in Amsterdam


Meer info onder "Trainingen Kinderopvang"