Continue Coaching & Training verzorgt opleidingen voor de kinderopvang, scholen en zorgboerderijen, waarbij de ontwikkeling van kinderen binnen een veilige en ondersteunende omgeving centraal staat. Onder de kopjes Kinderopvang, Onderwijs en Zorg vindt u een overzicht van studiedagen en workshops gericht op de begeleiding van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar en op onderlinge communicatie met ouders en collega's.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in de combinatieopleiding Eerste Hulp aan kinderen en Bedrijfshulpverlening en de risico's die op deze doelgroep van toepassing zijn.

Kinderopvang


NIEUW! Continue biedt de door Stichting BKK volledig gesubsidieerde taal- en interactietraining TINK aan!
Lees verder ...

Voor pedagogische medewerkers in de Kinderopvang en op Peuterspeelzalen bieden wij workshops en trainingen aan die gericht zijn op de ontwikkeling van kinderen, communicatie binnen het team en het contact met ouders. Een inspirerende en leerzame invulling van de studiedagen op uw kinderdagverblijf!

Onderwijs

Al inspiratie voor de volgende studiedag?

De meeste scholen organiseren minimaal één studiedag per jaar voor hun medewerkers. Communicatie met ouders, samenwerking in het team, de ontwikkeling van kinderen zijn slechts enkele suggesties uit ons aanbod, waarmee u een inspirerende én nuttige studiedag organiseert.

Zorg

In een groot deel van onze workshops/trainingen speciaal voor zorgboerderijen en kleinschalige zorgaanbieders staat de communicatie met cliënten, ouders/verzorgers centraal.
Hiervoor is ook de interactie en communicatie op de werkvloer maatgevend.
Onze workshops kunnen in overleg met de klant ook helemaal op maat worden gemaakt. Zo heeft u altijd een optimale leerervaring!