Continue Coaching & Training verzorgt opleidingen voor de kinderopvang, waarbij de ontwikkeling van kinderen binnen een veilige en ondersteunende omgeving centraal staat.

Meer informatie over de trainingen Werken met Baby's, Oog voor Interactie en TINK vindt u onder Kinderopvang.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in de combinatieopleiding Eerste Hulp aan kinderen en Bedrijfshulpverlening en de risico's die op deze doelgroep van toepassing zijn.

Let op! Sinds 1 januari 2018 gelden de nieuwe EHBO-regels voor de kinderopvang (Wet IKK). Lees hier meer erover.

 

Oog voor Interactie


De training 'Oog voor Interactie' versterkt jouw professionele kwaliteit en zoomt in op de interactievaardigheden. Jouw handelen wordt sterker gemaakt door samen met andere deelnemers te praten en te leren. Zo helpt de training om de interactie tussen jou en de kinderen - nog - leuker en waardevoller te maken!
Lees verder ...

Werken met Baby’s

Vanaf 2018 moeten kinderopvangorganisaties aan de slag met het bijscholen van pedagogisch medewerkers op babygroepen. Dit is één van de eisen uit de Wet IKK.

Wij bieden één van de erkende opleidingen aan:
Werken met baby's van het Nederlands Jeugdinstituut.

Lees hier meer over deze mooie training.

TINK


Continue biedt de door Stichting BKK volledig gesubsidieerde taal- en interactietraining TINK aan!
Gedurende 8 bijeenkomsten krijgen de deelnemers een nieuwe kijk op hun interactie met kinderen
Lees verder ...